หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา "งดรับ งดให้" ของขวัญทุกกรณี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา "งดรับ งดให้" ของขวัญทุกกรณี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-22 08:57:04

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา "งดรับ งดให้" ของขวัญทุกกรณี

ผู้บริหาร และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนันทา มีนโยบาย งดให้ งดรับ ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ของสถาบันอุดมศึกษา

ขอมูลเพิ่มเติม

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา