หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย "ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์"
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย "ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-07 14:45:32

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วรารัตน์ไชย  "ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02EPxn1mZRtE9rNjQvSLq77x4B55pGbMK8duFg85tVFp2BqznWF4itGCFJ8WXjXMoAl