หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันจักร น้อยจันทร์ "ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ"
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันจักร น้อยจันทร์ "ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-07 14:40:35

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันจักร น้อยจันทร์ 

"ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ" 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0aG8W58uucZL775HcRYHdTT96QsJNq5aaubcDPBo4YGCt5M84bcwTBoxNe6HeBjqGl