หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-07 14:22:58

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา 

Cr. ธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา/สุดารัตน์ ชิราพฤกษ์ /ถ่ายภาพ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๒๔๐

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0fsggn48yFCW3Gp2dPpGUmKgLYmPb8t15t744L3ajHj8AfGb2E5aZT5JuVbaktgUtl