หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ทรงพระเจริญ ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-07 14:20:38

ทรงพระเจริญ 

๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

*******************

Cr.ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๒๔๐

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0LBZmQZ7vMUWthQL4qo9NGFkoj4ZF6jAjDy655pYmrSKtChALqfW6ZE84x3pfFoMHl