หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ (Online)
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ (Online)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-07 14:09:39

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ (Online)

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ บรรยายพิเศษและนำเสนอผลงานวิจัย ด้านศิลปะและวัฒนธรรมระดับชาติ ครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๓ 

➡ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

✅คลิก https://conference.skru.ac.th/Con24/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

โทร. ๐๗๔-๒๖๐๒๘๐ 

E-mail: culture@skru.ac.th

______________________________________________

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔ 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid027smTvhGo6gDxLYanKuyB1FV9VXz4PerVPFyio9KGJHQMRExBFxGCf6ELweKwJr6fl