หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-07 15:19:39

วันวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕  ค่ำ เดือน ๖ ตรงกับวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พุทธศาสนิกชนจะมีการทำบุญ ฟังธรรมและเวียนเทียนที่วัด

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru #บัณฑิตวิทยาลัย #student #university #สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY #วันวิสาขบูชา