หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565
ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-10-06 11:07:39

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณ๊

ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0tBuQ5J9DnjDCEU9zFvJvp8fjq9t9Ao46hQUd3VWuUeLuwF6Dt1HKdTwVrz3Ez6iql