หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ภาพบรรยากาศการสอบวิทยานิพนธ์ ของนางสาวธนันกาญจน์ สมทรัพย์
ภาพบรรยากาศการสอบวิทยานิพนธ์ ของนางสาวธนันกาญจน์ สมทรัพย์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-02-06 11:17:08

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้ดำเนินการสอบวิทยานิพนธ์ 3 ของนางสาวธนันกาญจน์ สมทรัพย์ นักศึกษาปริญญาเอก ณ ห้อง 2154 อาคาร 21 ชั้น 5 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภานในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เป็นคณะกรรมการสอบในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม,
ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่มในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ
สถานที่ในร่ม