หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายอุดมสิทธิ์ อุ่นพัฒนาศิลป์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายอุดมสิทธิ์ อุ่นพัฒนาศิลป์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-03-06 21:04:14

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นายอุดมสิทธิ์ อุ่นพัฒนาศิลป์”  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา 

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ แนวทางการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงถูกหลอกลวงทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดสุพรรณบุรี ”  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2567

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

#phdssru #การบริหารการพัฒนา

#gradssru

#ssru

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid0J13nU5sxWpquxsgXxkpHLU3ivWUGguQNyqTzGuJuXUxJfv99CPXeechwLY6hDbDcl