หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (รอบพิเศษ)
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (รอบพิเศษ)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-07-05 12:34:10

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ระดับปริญญาโท) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ระดับปริญญาเอก) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (รอบพิเศษ)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=2270358053135265&set=a.285154334988990

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th