หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศรีสุริยะวิชาการฯ”
งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศรีสุริยะวิชาการฯ”

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-07-05 11:12:14

????ข่าวประชาสัมพันธ์???? 

คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยการดนตรี และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมมือกับสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการวิจัย สมาคมครูดนตรี (ประเทศไทย) และสมาพันธ์นาฏศิลป์ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ศรีสุริยะวิชาการฯ” ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อตามรายละเอียดในภาพได้เลยนะคะ ????

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5841798362537410/5841783305872249/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th