หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นนางสาวรุ่งนภา เมินดี (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นนางสาวรุ่งนภา เมินดี (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2024-06-04 17:29:36

สาขาวิชาภาษาศาสตร์ : สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

     ????บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับนางสาวรุ่งนภา เมินดี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ รุ่นที่ 12 ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในชื่อเรื่อง : การเรียนรู้ทฤษฎีสัณฐานวิทยาเพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567  ที่ผ่านมา

Cr.@สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มรภ.สวนสุนันทา /ภาพถ่าย

_____________________________________________

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 02-1601174 

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #GRADSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#บัณฑิตวิทยาลัย #นักศึกษาใหม่2567 #ภาษาศาสตร์

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid096ReL6vjpxk7Tz6e3kfZuP5cfnKKPRtep9UmCdeUc8HY1uMUZk2Nf6mW5oaZm5BDl