หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมการใช้ I-THESIS
บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมการใช้ I-THESIS

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-09 17:41:19

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายและบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษาเข้าศึกษาดูงานการนำ I-THESIS มาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ผศ.ดร.สาธิต  นิรัติศัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและบุคลากรให้การต้อนรับและให้คำแนะนำ