หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคล
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคล

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-11-16 15:19:13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดวิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.rmutcon.org หรือติดต่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ 0 2549 4681-5

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/a.522218304495469/5057308830986371/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th