หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-10-26 14:06:56

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02xS5Em13gjMR1Bq9v1WvEp84uWeXLK6LUwCg8jYaQzKP1ozp1yHTJTto9KrvUh23Xl