หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายฯ ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2565 โดยมี ลานตนา
บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายฯ ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2565 โดยมี ลานตนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-08-09 09:39:59

บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายฯ ทั้งนี้เพื่อเชื่อมโยงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ในระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2565 โดยมี ลานตนา สปา กรุ๊ป (เชียงใหม่), บริษัท ฟุรุยะ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, ชุมชน(กลุ่มเรือนำเที่ยวทะเลบัวแดง) และบัณฑิตวิทยาลัย ได้ร่วมหารือและวางแผนเพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคและก่อให้เกิดราย และสร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.6052126654837912/6052124958171415
 www.ssru.ac.th