หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-11-12 15:43:21

ขอแสดงความยินดีกับ "พลเอก ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ”

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง "นวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จในการจัดการเศษลังไม้เป็นพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า"

รูปภาพเพิ่มเติม http://tiny.cc/qte1tz