หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-04-02 10:03:04

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The Tenth International Conference on Advancement of Development Administration 2021 - Social Sciences and Interdisciplinary Studies: the 10th ICADA 2021 - SSIS) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4476413475742579/4476397499077510/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th