หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10
ภาพบรรยากาศการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-04-04 14:49:14

ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 "Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward" ผู้วิจัยสามารถคลิ๊ก Link ตามห้องการนำเสนอดังต่อไปนี้

พิธีเปิดและพิธีมอบเกียรติบัตรงานวิจัยดีเด่น 

ห้อง 2132 ระดับนานาชาติ International Room (1) 

ห้อง 2133 ระดับนานาชาติ International Room (2) 

ห้อง 2136 ด้านการศึกษา 

ห้อง 2141 ด้านบริหารธุรกิจฯ (1) 

ห้อง 2143 ด้านบริหารธุรกิจฯ (2) 

ห้อง 2144 ด้านมนุษยศาสตร์ฯ (1)

ห้อง 2146 ด้านมนุษยศาสตร์ฯ (2)

ห้อง 2147 ด้านมนุษยศาสตร์ฯ (3)

ห้อง 2148 ด้านมนุษยศาสตร์ฯ (4)

ห้อง 2153 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (1)

ห้อง 2154 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (2)  

ห้อง 2157 ด้านวิทยาศาสตร์ฯ (3)