หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพ (หมอหลวง)
โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพ (หมอหลวง)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-09-02 11:22:34

โครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพ (หมอหลวง) 

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. หลักสูตรประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ได้จัดโครงการนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงกับการดูแลสุขภาพ (หมอหลวง)  ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญสมุนไพรไทยที่ใช้ในการปรุงอาหารและยา และมีความภาคภูมิใจในสมุนไพรไทย และเพื่อเป็นการสืบสาน ส่งต่อความรู้ความสำคัญของสมุนไพรไทยสืบไป 

Cr.สมฤดี แสงสุรีย์กุลกิจ /ถ่ายภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#GRADSSRU #SSRU #บัณฑิตวิทยาลัย #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ประกาศนียบัตรแพทย์แผนไทย