หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖
ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-06-02 17:44:27

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

เวลา ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๖ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารศรีจุฑาภา

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#ssru #gradssru