หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ "คุณจิตต์ปราณี อึ้งวิฑูรสถิตย์” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ "คุณจิตต์ปราณี อึ้งวิฑูรสถิตย์” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-02 11:05:10

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณจิตต์ปราณี อึ้งวิฑูรสถิตย์”

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หัวข้อเรื่อง "ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาล ตำบลบางใหญ๋ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี" เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563


ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/GRAD-SSRU