หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ "คุณศรินทิพย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ "คุณศรินทิพย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-02 11:03:47

ขอแสดงความยินดีกับ "คุณศรินทิพย์ อรุณสวัสดิ์ฤกษ์”

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ที่ได้ผ่านการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หัวข้อเรื่อง " ประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี" เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563


ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/GRAD-SSRU