หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 18 โครงการ
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 18 โครงการ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-09-08 09:20:03

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 18 โครงการ

ตามที่ สกสว. ได้ประกาศผลโครงการที่ได้รับทุนวิจัยงบประมาณจัดสรรเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน แผนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมฯ ประเภท Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 18 โครงการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประกาศผล และขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับงบประมาณอุดหนุน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th