ผลการค้นหา : อบรมสัมมนาเชิงวิชาการ

พิธีเปิดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ประจำปี พ.ศ.2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 น. รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบร ...
2020-09-03 10:46:07
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "ปลดใบเหลือง IUU ประเทศไทยได้อะไร"
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "ปลดใบเหลือง IUU ประเทศไทยได้อะไร"วันอาทิตย์ที่ 11 สิง ...
2019-09-10 14:21:07
ขอเชิญร่วมรับฟังงานสัมมนาเรื่อง "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามวิถีพุธ"
ขอเชิญร่วมรับฟังงานสัมมนาเรื่อง "การพัฒนากระบวนการยุติธรรมตามวิถีพุธ" ในวันที่ 21 กรก ...
2019-08-08 14:50:41
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสมุนไพรตำรับชาววัง "ยาดมสมุนไพรแก้วิงเวียนศรีษะ"
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดอบรมโครงการสมุนไพรตำรับชาววัง "ยาดมสมุนไพร ...
2019-08-08 16:02:51
สัมมนาเชิงวิชาการ "ทิศทางเศรษฐกิจยุคดิจิตอลปี 2019"
สัมมนาเชิงวิชาการ "ทิศทางเศรษฐกิจยุคดิจิตอลปี 2019"วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 13. ...
2019-08-08 14:13:53
โครงการลดปัญหาความเลื่อมล้ำในพื้นที่ ทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ประมวลภาพกิจกรรมการอบรมโครงการลดปัญหาความเลื่อมล้ำในพื้นที่ ทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี ...
2019-06-27 09:14:37
ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ
ประมวลภาพอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายชุมชนร่วมกับประชารัฐ ณ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ...
2019-08-08 14:17:47
โครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ
วันที่ 31 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการเขียนบทความวิชาการ โดยท่านวิทยากร ผศ.ดร.สมภูมิ ...
2018-04-20 11:50:14