ผลการค้นหา : ปริญญาโท

ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ นางสาววรัชญา เตชะนอก นักศึกษา ...
2018-11-02 13:34:49
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นิเทศการสอนของนักศึกษาปริญญาโท
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานหลักสูตร และรศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ...
2018-11-16 19:48:57
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา &nb ...
2018-11-16 19:45:45
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ศึกษาดูงาน ณ สภาการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำโดย รศ.ดร. สจีววรณ ทรรพวสุ และนักศึกษารุ่นปัจจ ...
2018-02-20 06:57:45
บรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นายประกิต จิรสกุลปีติ
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ นายประกิต จิรสกุลปีติ การค้นคว ...
2017-12-12 15:57:16