หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ ...
2022-10-21 16:19:27
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุ ...
2022-10-17 10:43:49
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ...
2022-10-17 10:40:07
คณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
คณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ดร.มาธุสร แข็งขันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ...
2022-10-17 10:35:20
คณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี​แก่​คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
คณบดีและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย ที่ได้รับการแต่ง ...
2022-10-17 10:29:46
ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2565
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณ๊ให้ทุนการศึกษาแก ...
2022-10-06 11:07:39
ติดตามเลขพัสดุ
ติดตามเลขพัสดุhttps://www.jtexpress.co.th/index/query/gzquery.html ...
2022-09-02 19:12:28
การจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     รายงานผลกา ...
2022-08-19 10:02:08
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ            เมื่อวันที่ ...
2022-05-30 15:04:57
ข่าวย้อนหลัง