หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Mendeley และ Zotero
โครงการอบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote Mendeley และ Zoteroวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ บัณฑิตวิ ...
2023-07-05 21:32:49
ปิดทำการ
...
2023-07-05 21:29:47
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)"
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (IThesis)" วันที่ ๒๒ มิถุนาย ...
2023-08-11 14:52:38
ประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยประชุมอาจา ...
2023-06-23 16:05:55
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ ร.ต.อ.นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ (สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์)
ขอแสดงความยินดีกับร.ต.อ.นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์ นักศึกษารุ่นที่ 25ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (สอบจบ) ...
2023-06-22 11:12:50
เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์และศิลป์ภูมิปัญญาสยาม”
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์แล ...
2023-06-22 11:09:01
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายเชาวลิต คึ้มภูเขียว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภา ...
2023-06-22 10:47:14
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายกิตติพิชญ์ โชวงศ์ (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติพิชญ์ โชวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษ ...
2023-06-22 10:44:58
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวพัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว (สาขาวิชาภาษาศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาว ...
2023-06-22 10:42:40
ประมวลภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖
ประมวลภาพกิจกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำ ...
2023-06-22 10:40:23
ข่าวย้อนหลัง