หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประมวลภาพการฝึกซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประมวลภาพการฝึกซ้อมใหญ่การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท- ...
2023-08-18 10:47:22
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖วันที่ ๑๖ สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.ดร.อัญชนา & ...
2023-08-18 10:44:51
"ขั้นตอนการตรวจ ATK "
"ขั้นตอนการตรวจ ATK "ประกาศแจ้งบัณฑิต  ในวันรับจริง ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้ตร ...
2023-08-18 10:43:37
ทรงพระเจริญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ทรงพระเจริญ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี ...
2023-08-18 10:41:46
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่าน
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี กับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกท่านเนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชท ...
2023-08-18 10:40:29
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Onl ...
2023-08-18 10:37:46
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕& ...
2023-08-18 10:36:06
ขอขอบคุณ "บริษัท กฎหมายและธุรกิจ ไอแอลบี จำกัด" ที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ขอขอบคุณ "บริษัท กฎหมายและธุรกิจ ไอแอลบี จำกัด" ที่ร่วมบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษาบัณฑ ...
2023-08-18 10:32:52
วิธีการจองภาพถ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566
วิธีการจองภาพถ่ายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566วิธีการจองภาพถ่ายแบบที่ 1 #เขียนใบจองภาพ1. ...
2023-08-18 10:31:30
ประมวลภาพการฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท-เอก ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
ประมวลภาพการฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท- ...
2023-08-18 10:28:11
ข่าวย้อนหลัง