หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๒
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม  สำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๕ ...
2024-02-14 14:31:29
ประชุมปรับปรุง (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
ประชุมปรับปรุง (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)     วันจันทร์ที่ ๑๒ กุม ...
2024-02-14 14:29:54
ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ์ #วันราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ์ #วันราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพัน ...
2024-02-14 14:27:06
โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษ ...
2024-02-14 14:21:26
โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
โครงการอบรมหลักสูตร ยกระดับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในบริบทสังคมยุคใหม่ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษ ...
2024-02-14 14:19:09
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ครัวเรือน จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567จากผลสำรวจ ...
2024-02-12 11:07:38
ประชุม “การบริหารจัดการ และความก้าวหน้าของนักศึกษาต่างชาติ”
ประชุม “การบริหารจัดการ และความก้าวหน้าของนักศึกษาต่างชาติ”วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ &nbs ...
2024-02-12 11:03:54
ด่วนมาก!!! #สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2567
ด่วนมาก!!! #สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/ ...
2024-02-12 11:02:31
เข้าร่วมประชุม “การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”
เข้าร่วมประชุม “การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 0 ...
2024-02-12 11:00:11
เข้าประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping และ Skill Transcript ไปสู่การปฏิบัติ
เข้าประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรในการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยใช้ Skill Mapping และ Ski ...
2024-02-12 10:58:25
ข่าวย้อนหลัง