หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเทศกาลงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเทศกาลงานสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕ ...
2024-04-28 17:56:14
วันหยุดประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗
วันหยุดประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔www.grad.ssru.a ...
2024-03-28 15:21:51
การนำเสนอผลงานวิชาการและพิธีปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที่ ๓
การนำเสนอผลงานวิชาการและพิธีปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) รุ่นที ...
2024-03-28 15:19:29
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗"
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัตราภรณ์ ประจำป ...
2024-03-28 15:14:07
กิจกรรมศึกษาดูงาน และสัมมนา เรื่อง "ปฏิรูปสิทธิ เสรีภาพ คุ้มครองผู้บริโภค.. ๕ ปี ที่ท้าทาย" ณ รัฐสภา
กิจกรรมศึกษาดูงาน และสัมมนา เรื่อง "ปฏิรูปสิทธิ เสรีภาพ คุ้มครองผู้บริโภค.. ๕ ปี ที่ท้าทาย" ...
2024-03-28 15:10:35
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๗"
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัตราภรณ์ ประจำป ...
2024-03-28 15:07:53
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคม 2567 "The 4th COOP CONFFERENCE"
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านสหกรณ์และธุรกิจเพื่อสังคม 2567 " ...
2024-03-28 15:05:27
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา"
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "บทบาทและหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้ ...
2024-03-24 10:39:59
ประชุมปรับปรุง (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
ประชุมปรับปรุง (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)       วันศุกร์ที่ ...
2024-03-24 10:38:38
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ (รูปแบบ Online)
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ (รูปแบบ Online)บัณฑิตวิทยาลัย &n ...
2024-03-24 10:37:04
ข่าวย้อนหลัง