หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.30-12.00 น. โดยอาจารย์ ดร.รวิช ตาแก้ว
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ ในวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 เวลา ...
2023-01-24 11:05:04
บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษา เพื่อคัดเลือกนักศึ ...
2023-01-24 09:37:41
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๓๐. น.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ...
2023-02-08 09:35:19
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖เวลา ๑๓.๓๐. น.  บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย &n ...
2023-01-24 09:29:10
ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ดา สุจารีย์ (ครูเจมส์) (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ดา สุจารีย์  (ครูเจมส์) ข้าราชการครู โรงเรียนสิงห์สมุทร จังหวัดชลบุ ...
2023-01-24 09:24:19
ขอแสดงความยินดีกับ นางสร้อยสุดา ศุภมาตย์ (ครูโบว์) (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
ขอแสดงความยินดีกับ นางสร้อยสุดา ศุภมาตย์ (ครูโบว์) ข้าราชการครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเมืองชัยภูมิ อำเภอ ...
2023-01-24 09:21:28
ข่าวย้อนหลัง