หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม
โครงการอบรม

เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์และศิลป์ภูมิปัญญาสยาม”
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจาะลึก: กลยุทธ์ฝึกปฎิบัติทักษะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์แล ...
2023-06-22 11:09:01
อบรมการใช้โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote
แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2566https://forms.gle/GyMR3DP74QjZbTaP6 ...
2023-06-13 09:22:14
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา "How languages are learned"
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนา  "How languages are learned"สาขาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2023-03-30 09:32:12
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๕ "มนุษยศาสตร์สดับสรรพเสียง: ถกเถียงเพื่ออยู่ร่วม"
ขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ ๑๕ "มนุษยศาสตร์สดับสรรพ ...
2023-02-25 15:41:20
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษาบ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษาบ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนา ...
2022-12-21 13:25:53
รายชื่อผู้สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564
ห้อง 1 ลำดับที่ 1-33ลำดับเลขที่ผู้สมัครชื่อ - นามสกุลห้องข้อเขียน1648017010070กชกร เซี๊ยะสกุลห้อง 1 ...
2021-06-25 14:55:50
อบรม Digital economy start up
อบรม Digital economy start up Downloadสนใจสมัครได้ที่https://goo.gl/forms/8DuXlKA41jpaXt5C3 ...
2018-02-19 14:59:24
ข่าวปัจจุบัน