หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพการจัดสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
ประมวลภาพการจัดสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน  พ ...
2023-12-08 15:18:34
ขอเชิญชวนร่วมงานลอยกระทง "จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง"
ขอเชิญชวนร่วมงานลอยกระทง "จุดเทียนเล่นไฟ ในรั้ววัง"พร้อมพบกับกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดก ...
2023-12-08 15:16:55
วันลอยกระทง ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
วันลอยกระทง๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ วันลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญและถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน วันลอ ...
2023-12-08 15:11:29
ประมวลภาพกิจกรรม "SSRU Open House 2023 DAY 2"
ประมวลภาพกิจกรรม "SSRU Open House 2023  DAY 2"วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทยาลัย ...
2023-12-08 15:12:06
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๖วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  รองศาสตราจา ...
2023-12-08 15:12:22
ประมวลภาพกิจกรรม "SSRU Open House 2023 DAY 1"
ประมวลภาพกิจกรรม "SSRU Open House 2023  DAY 1"วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทยาลัย ...
2023-12-08 15:12:31
ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด และงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัด และงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗วันที่ ๒๐ พฤศจ ...
2023-12-08 15:12:43
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัญชา
ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์กัญชาได้แก่- ยาหม่องจากสารสกัดกัญ ...
2023-12-08 15:12:55
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 กำหนดชำระตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที ...
2024-01-04 19:32:46
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  วารสา ...
2023-12-08 15:13:04
ข่าวย้อนหลัง