หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติิ “งานวิจัยสรรค์สร้างระเบียงเศรษฐกิจทะเลใต้อันดามัน” ครั้งที่ 1
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติิ “งานวิจัยสรร ...
2024-03-24 10:17:37
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมแนะแนวทางการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศ
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมแนะแนวทางการสอนภาษาไทยแก่ชาวต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ...
2024-03-05 15:20:42
โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้ Google workspace ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
โครงการอบรม "การประยุกต์ใช้ Google workspace ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ" วันพุธที่ ...
2024-02-21 16:19:14
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๗๒
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม  สำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๕ ...
2024-02-14 14:31:29
ประชุมปรับปรุง (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)
ประชุมปรับปรุง (ร่าง) โครงร่างองค์กร (Organizational Profile)     วันจันทร์ที่ ๑๒ กุม ...
2024-02-14 14:29:54
ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ์ #วันราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
ราชภัฏสดุดี ๑๔ กุมภาพันธ์ #วันราชภัฏ “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพัน ...
2024-02-14 14:27:06
ขอประกาศขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม “๘๗ ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง”
ขอประกาศขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรม“๘๗ ปี หวนวันวาน ลูกพระนางคืนสู่วัง”ในวันที่ 17 กุมภาพั ...
2024-02-14 14:25:16
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ครั้งที่ 3 ร่วมกับ สมาคมสถาบันอ ...
2024-02-14 08:57:07
โครงการอบรมเบเกอรี่และอาหารไทย "เค้กส้ม & น้ำพริกปลาเค็มสูตรชาววัง"
โครงการอบรมเบเกอรี่และอาหารไทย "เค้กส้ม & น้ำพริกปลาเค็มสูตรชาววัง"  บัณฑิตวิทยาล ...
2024-01-27 14:14:15
ข่าวปัจจุบัน