หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายสุเทพ จำนงค์” (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นายสุเทพ จำนงค์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ...
2023-12-08 16:07:33
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวจุฑามาศ สุดเดือน (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวจุฑามาศ สุดเดือน” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณ ...
2023-12-08 16:04:18
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นายชุติพันธุ์ สุดเดือน (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นายชุติพันธุ์ สุดเดือน” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ ...
2023-12-08 16:00:26
ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร “การเลือกใช้สถิติวิเคราะห์งานวิจัยในการทำผลงานวิชาการ “ (วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ)
 สาขาภาษาศาสตร์ มรภ. สวนสุนันทาขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร “การเ ...
2023-12-08 16:01:54
สวนสุนันทา “ปันน้ำใจ”
สวนสุนันทา “ปันน้ำใจ”  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภา ...
2023-12-08 15:54:44
ขอเชิญร่วมงาน Night at the Museum Festival 2023
ขอเชิญร่วมงาน Night at the Museum Festival 2023 พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน ...
2023-12-08 15:52:49
ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ รูปแบบ Online
ขอเชิญร่วมส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๑๖ &nb ...
2023-12-08 15:50:17
การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมไทย-จีน “หัวกวง สีสัน แสงสี แห่งเส้นทางสายไหม”
การแสดงศิลปะ วัฒนธรรมไทย-จีน “หัวกวง สีสัน แสงสี แห่งเส้นทางสายไหม” วันที่ ๒๙ พฤศจิ ...
2023-12-08 15:46:35
เข้าร่วมอบรม "แนวทางการเขียนโครงร่างองค์กร Organizational Profile : OP"
เข้าร่วมอบรม "แนวทางการเขียนโครงร่างองค์กร Organizational Profile : OP" วันที่ ๒๙ พฤศ ...
2023-12-08 15:41:14
ข่าวปัจจุบัน