หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บัณฑิตวิทยาลัยลงพื้นที่บริการวิชาการ จ.อุดรธานี
คณะผู้บริหาร และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า และทีมงาน ลงพื้นที่บริการวิ ...
2023-05-11 15:03:17
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา สุขสมจิตร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาล ...
2023-05-11 15:01:19
อบรมการจัดทำประมาณเพื่อให้มีความพร้อมในการจัดทำประมาณการรายรับเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  บัณฑิตวิทยาลัย โดยนายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา หัวหน ...
2023-05-11 14:59:27
สมัครด่วน!!! สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา
สมัครด่วน!!! สาขาภาษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มรภ.สวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจเรียนต่อปริญญาโทด้านภาษา 1/25 ...
2023-05-11 14:57:26
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA
ทำธุรกิจแต่...- เขียนแผนธุรกิจไม่เป็น- ขาดสภาพคล่องทางการเงิน- ไม่มีระบบบริหารจัดการที่ดี- ขาดผู้เชี ...
2023-05-11 14:54:44
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 9.00-12.00 น. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานและแลกเปล ...
2023-05-11 14:51:13
สาขาภาษาศาสตร์รับมอบเงินบริจาค
วันที่ 3 พ.ค. 2566  สาขาภาษาศาสตร์รับมอบเงินบริจาค ขอขอบคุณท่าน รศ. ดร. ทองอินทร์  วงศ์โสธ ...
2023-05-08 17:58:06
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ : บัณฑิตวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการแพทย ...
2023-05-08 17:53:27
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้าน เทคนิค ในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจําปี 2567
การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้าน เทคนิค ในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ป ...
2023-05-08 17:46:27
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖เวลา ๑๔.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้ ...
2023-05-08 17:27:42
ข่าวปัจจุบัน