หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๘
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๘วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕ต๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. บัณฑิตวิทยาลัยโดยฝ่ายบริก ...
2023-12-23 14:10:29
ประชุมคณะกรรมการตรวจอาคาร โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
ประชุมคณะกรรมการตรวจอาคาร โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ...
2023-12-23 14:07:51
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหารา ...
2023-12-23 14:05:26
๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
๗ ธันวาคม ๒๕๖๖วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชส ...
2023-12-23 14:02:24
วันหยุดประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
วันหยุดประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทร. ๐๒-๑๖๐๑๑๗๔www.grad ...
2023-12-23 14:00:47
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนา ...
2023-12-23 13:57:50
เข้าร่วมอบรม "เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx : จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
เข้าร่วมอบรม "เรียนรู้เกณฑ์ EdPEx : จากทฤษฎีสู่การนำไปปฏิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา" ...
2023-12-23 13:54:19
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ ได้นำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์
สาขาวิชาภาษาศาสตร์วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นางสาวกิตติภา  หิมพานต์ และนางสาว พัชราพรรณ สุสมาวัตนะก ...
2023-12-21 20:09:12
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ นำเสนอสรุป ๓ บท
สาขาวิชาภาษาศาสตร์วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวกิตติภา  หิมพานต์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาภา ...
2023-12-21 20:05:50
กำหนดการ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2566
กำหนดการรายงานตัวและขั้นตอนการรายงานตัวประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2566 ...
2023-11-17 15:31:43
ข่าวปัจจุบัน