หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประมวลภาพกิจกรรมปรัชญาพุทธเจดีย์
ประมวลภาพกิจกรรมปรัชญาพุทธเจดีย์ วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสต ...
2023-12-23 14:44:41
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสิริอร ลักษมีธนานันต์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสิริอร ลักษมีธนานันต์ ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาว ...
2023-12-23 14:43:28
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายวรุฒม์ ลักษมีธนานันต์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นายวรุฒม์ ลักษมีธนานันต์ ” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบ ...
2023-12-23 14:41:01
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 2/2566
กำหนดชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคเรียนที่ 2/2566 กำหนดชำระตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2567ชำระ ...
2024-01-27 14:00:49
เข้าร่วมงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”
เข้าร่วมงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”วันที่ ๑๘ ธัน ...
2023-12-23 14:25:42
เข้าร่วมงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”
เข้าร่วมงานวันกาชาด ๑๐๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๖๖ “รื่นรมย์สุขฤดี ณ ที่แห่งการให้”วันที่ ๑๔ ธัน ...
2023-12-23 14:23:28
เข้ารับการตรวจอาคารในโครงการ "อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล"
เข้ารับการตรวจอาคารในโครงการ "อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล" ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น ...
2023-12-23 14:21:21
พบกับบูธของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัมผัสความเป็นวังสวนสุนันทา พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย พิกัด ???? โซน B ณ สวนลุมพินี
พบกับบูธของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สัมผัสความเป็นวังสวนสุนันทา พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลอีกม ...
2023-12-23 14:15:53
ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 ประชาสัมพันธ์แจ้งปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า (UPS) ห้องศูนย์ ...
2023-12-23 14:12:57
ข่าวปัจจุบัน