หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บรรยากาศ​การรับมอบตัวและลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิต​ศึกษา​ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา​2561
บรรยากาศการรับมอบตัวและลงทะเบียน นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561 รอบที่ 1 ...
2018-06-11 13:45:35
สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ เข้าร่วมงาน The 15th Conference of The United Nations Day of Vesak on Buddhist Contribution for Human Development
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและจริยศาสตร์ เข้าร่วมงาน The 15th Conference of The Uni ...
2018-06-11 13:43:32
อ.ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ บรรยายวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์หลังนวยุค
อ.ดร.ชัยโรจน์ นพเฉลิมโรจน์ บรรยายวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์หลังนวยุคช่วงเช้า วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561ข่ ...
2018-06-11 13:38:38
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องปร ...
2018-06-11 13:37:08
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววัง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย : มารยาทงามตามวิถีชาววัง ณ อาคารอ ...
2018-08-28 09:51:02
จัดสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา​ระดับ​บัณฑิต​ศึกษา​ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 และ 3/2560
บ่ายของวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน ...
2018-06-11 11:55:06
สอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษา​ระดับ​บัณฑิต​ศึกษา​ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 และ 3/2560
วันที่ 19 พฤษภาคม2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบประมวลความรู้ และสอบวัดคุณสมบัตินักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป ...
2018-06-11 11:51:59
สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เข้าเรียนอบรมคอมพิวเตอร์
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เข้าเรียนอบรมคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 1 ...
2018-06-11 11:48:57
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ตามโครงการธรรมศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ตามโครงการธรรมศึกษา วันที่ 10 พฤษภาคม ...
2018-06-11 11:46:46
ข่าวปัจจุบัน