หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

บรรยากาศการเรียนการสอน 1/2562 สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
บรรยากาศการเรียนการสอนวันแรก 1/2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สา ...
2019-09-10 14:33:59
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.บวรพรรณ รัฐประเสริฐอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพ ...
2019-09-10 14:32:32
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ...
2019-09-10 14:27:37
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ...
2019-09-10 14:26:15
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติง ...
2019-09-10 14:24:05
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "ปลดใบเหลือง IUU ประเทศไทยได้อะไร"
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ "ปลดใบเหลือง IUU ประเทศไทยได้อะไร"วันอาทิตย์ที่ 11 สิง ...
2019-09-10 14:21:07
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยหัวหน ...
2019-08-14 11:28:32
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดหลักสูตรกัญชา เวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรกัญช เวชศาสตร์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรแ ...
2019-09-10 14:14:27
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
13 ส.ค.62 เวลา 13.00 น. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และหัวหน้าฝ่ายบริการ ...
2019-09-10 14:08:24
ข่าวปัจจุบัน