หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน จัดสอนรายวิชา ENG5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน จัดสอนรายวิชา ENG5101 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑ ...
2018-07-16 15:43:53
ร่วมแสดงความสามารถผ่านมุมมองการถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ "ภาพสะท้อน ส่องวิถี ทัศนีสุทธาคาร"
ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมแสดงความสามารถผ่านมุมมองการถ่ายภาพ ภายใต้หัวข้อ "ภาพ ...
2018-07-16 15:41:44
ขอเชิญส่งภาพถ่ายชิงเงินรางวัล
ขอเชิญบุคคลทั่วไป นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งผลงานภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลมูลค่ ...
2018-07-16 15:40:14
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานครบรอบ 80 ปี กิจกรรมการแสดงศักยภาพ "SMART" ครั้งที่ 2/2561
วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ...
2018-07-16 15:37:58
บุคลากรประจำสาขาวิชา สังกัดบัณฑิต​วิทยาลัย​เข้าร่วมอบรมการกรอกข้อมูลประกันคุณภาพ​การศึกษา​ในฐานข้อมูล​ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 บุคลากรประจำสาขาวิชา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมการกรอกข้อมูลประกันคุณภ ...
2018-07-16 15:33:17
บรรยากาศการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต )
บรรยากาศการเรียนนักศึกษาระดับปริญญาโท(หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต )โดย รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรัก ...
2018-07-16 15:31:39
วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ได้ผ่านการพิจารณาคุณภาพวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ในกลุ่ม 2
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในโอกาสที่ วารส ...
2018-07-16 15:30:16
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากร ครั้งที่ 5/2561
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารบัณฑิต ...
2018-07-16 15:28:32
ข่าวปัจจุบัน