หน้าหลัก > กิจกรรม > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
10 ต.ค. 65 - 10 ธ.ค. 65

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ธุวธิดา สุวรรณรัตน์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/posts/pfbid02xS5Em13gjMR1Bq9v1WvEp84uWeXLK6LUwCg8jYaQzKP1ozp1yHTJTto9KrvUh23Xl