หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรม SSRU Open House 2020
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรม SSRU Open House 2020

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-12-16 09:50:46

วันที่ 7-8 ธันวาคม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกิจกรรม SSRU Open House 2020 โดยมีเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ หน้าอาคารศรีจุฑาภา

ภาพเพิ่มเติม : https://th.city/pU3Kof