หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯ
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-03 11:04:57

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา หัวข้อเฉพาะด้านฯ

โดย ผศ.ดร.สุดาวรรณ สมใจ (อาจารย์ผู้สอน)

ณ ห้องเรียนอาคาร 31 ชั้น 3