ผลการค้นหา : เรียนต่อป.โท

บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
บรรยากาศการเรียนการสอนวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สา ...
2019-05-15 15:56:54
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา การออกแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายว ...
2019-01-16 09:40:03
บรรยากาศการเรียนการสอน สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ศศ.ม.)
บรรยากาศการเรียน นักศึกษาระดับปริญญาโท(ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)วันที่ 17 พฤศจิก ...
2018-12-03 14:47:40
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา   ...
2018-12-03 14:46:55
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา   ...
2018-12-17 10:00:29
บรรยากาศการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 61 บรรยากาศการเรียนการสอน นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาก ...
2018-11-20 09:21:31
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา จิตวิทยาสำหรับครู
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต การออกแบบการเรียนการสอน เปิดสอนรายวิชา จิตวิท ...
2018-11-16 19:54:21
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จัดกิจกรรมศิลปะบำบัด
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้จ ...
2018-11-16 19:47:36