ผลการค้นหา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เตรียมจัดผ้าป่าการศึกษา ระดมทุนหนุนนักศึกษาขาดแคลน พร้อมสัญจรศูนย์ฯ ระนอง
กรรมการส่งเสริมฯสวนสุนันทา เตรียมจัดผ้าป่าการศึกษา ระดมทุนหนุนนักศึกษาขาดแคลน พร้อมสัญจรศูนย์ฯ ระนอง ...
2022-09-19 10:46:13
รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้) กองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะก ...
2022-09-13 10:17:06
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 18 โครงการ
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยจำนวน 18 โครงกา ...
2022-09-08 09:20:03
โครงการจ้างที่ปรึกษา"การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม SHIZEN (DR.U) เพื่อสุขภาพ" (MOU)
วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ ณ อาคารศรีจุฑาภา ๒๑ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ...
2022-08-23 14:44:26
บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย กำหนดจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ในวั ...
2022-08-23 14:44:40
สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565
สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565วันพุธ ที่ 17 สิงหาคม 256 ...
2022-08-23 14:44:58