ผลการค้นหา : ผู้บริหาร

บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและ บุ ...
2020-02-06 14:19:15
ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563
วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้า ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารแ ...
2020-03-17 12:25:11
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้กลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี
อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร นำทีมตัวแทนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยเข้าเยี ...
2020-01-13 09:48:28
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
วันที่ 4 ธันวาคม 2662 เวลา 8.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยรองคณบด ...
2020-01-09 17:45:17
ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิ ...
2019-10-16 15:18:06
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา "ทิศทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในศตวรรษที่ 21"
วันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วย อ.ดร.ธงไชย สุรินทร ...
2019-10-16 15:01:15
คณบดี​บัณฑิต​วิทยาลัย​ เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 14
วันที่ 6 ตุลาคม 2562 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเฉล ...
2019-10-16 15:05:15