ผลการค้นหา : ปริญญาเอก

ยิ่งเล็กยิ่งดี หมดยุคคนดัง อยากปังต้อง Micro Influencer
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรจินดา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาก ...
2019-05-15 15:58:18
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตรระดับปริญญาเอก (วาระพิเศษ)
วันที่ 23 มกราคม 2562  เวลา 10.30 - 12.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เ ...
2019-01-29 08:07:57
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก
วันที่ 21 มกราคม 2562 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร พร้อมด้วยบุคลากรและตั ...
2019-01-22 09:55:42
นักศึกษาสาขาการบริหารการพัฒนาได้รับรางวัลบทความ “ดีเด่น” งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ คุณขจรศักดิ์  วิเศษสิงห์ และ ดร.ชาญเดช เจริญวิริยะกุล ที่ได้รับรางวัลบทความ ...
2018-12-17 10:07:51
ขอแสดงความยินดีกับคุณสโรชินี ศิริวัฒนา ที่ได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่านิติศาสตร์นิด้า
ขอแสดงความยินดีกับคุณสโรชินี  ศิริวัฒนานักศึกษาระดับปริญญาเอก #สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ท ...
2018-12-17 10:20:48