ผลการค้นหา : บริหารธุรกิจ

บัณฑิตวิทยาลัยประชาสัมพันธ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และการสื่อสาร
วันที่ 27 เมษายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA, DBA) และหลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การส ...
2019-05-15 15:57:30
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสัมมนาการจัดการธุรกิจท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจใหม่
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 ช่วงบ่าย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสัมมน ...
2019-01-16 09:42:25
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสถิติชั้นสูงสำหรับการวิจัยทางด้านธุรกิจ
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2562 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาสถิติชั้นสูงสำ ...
2019-01-16 09:41:05
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิงยุ ...
2018-12-17 10:01:34
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิงยุท ...
2018-11-16 19:55:36
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ นางสาววรัชญา เตชะนอก นักศึกษา ...
2018-11-02 13:34:49
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.) เปิดสอนรายวิชาภาวะผู้นำเชิง ...
2018-11-16 19:45:12